Guia d’atenció al pacient

A Urologia Bielsa&Lorente volem que la vostra experiència amb nosaltres sigui la més satisfactòria possible. Per això, a través d’aquesta guia rebreu tota la informació necessària per a accedir als serveis que ofereix el nostre equip.

CONSULTES EXTERNES

L’àrea de Consultes Externes es troba a la planta -1, on se situen tant les consultes com les sales d’espera i les sales d’exploracions complementàries.
El personal administratiu us facilitarà tots els tràmits concernents a l’assistència a la consulta, des de la programació d’exploracions fins a la programació de les visites successives i a les autoritzacions de les mútues.

L’ingrés es realitza des del departament d’Admissions, des d’on us orientaran sobre el circuit a seguir. Els quiròfans es troben a la planta -2 de l’hospital.

INGRÉS DEL PACIENT QUIRÚRGIC

En cas que necessiteu una intervenció quirúrgica, el vostre metge s’encarregarà d’explicar-vos, a la consulta, tots els detalls relacionats amb la vostra intervenció, així com els detalls de l’ingrés.

Per a realitzar l’ingrés, haureu d’aportar:

  • Autorització de la mútua
  • Consentiment informat de l’acte quirúrgic
  • Preoperatori revisat pel facultatiu
  • Document Nacional d’Identitat
  • Acceptació i signatura del pressupost sol·licitat des de la consulta (només en el cas de pacients privats)

Conclosa la cirurgia, el pacient passa a la Unitat de Reanimació Postquirúrgica, on romandrà fins que es decideixi el seu trasllat a la planta d’hospitalització o l’alta domiciliària (en cas de cirurgia ambulatòria). Els acompanyants del pacient seran informats per un metge del nostre equip del resultat de la intervenció una vegada hagi conclòs, per la qual cosa es prega que estiguin localitzables a l’habitació o al número de telèfon facilitat.

ESTADA HOSPITALÀRIA

Al moment de l’ingrés, el personal d’infermeria us farà una entrevista on podreu notificar el vostre historial, donar informació sobre el procediment terapèutic i recollir tota la documentació aportada. La medicació, les cures i el tractament seran aplicats pel personal d’infermeria durant tot el procés.

Durant la vostra estada amb nosaltres sereu atesos per un equip de professionals que us ajudarà a millorar el vostre estat de salut.

El metge és l’única persona autoritzada per a informar-vos, a vosaltres i als vostres acompanyants, sobre l’evolució. L’equip mèdic passa visita diàriament, inclosos els caps de setmana.

DIA DE L’ALTA

L’equip mèdic serà qui decideixi el moment de l’alta, que, per norma general, se li notificarà al pacient el dia anterior. D’aquesta manera, i tret que el cas precisi el contrari, el pacient podrà abandonar el centre el dia de l’alta abans de les 10:00 hores.

En el moment de l’alta, se li lliurarà sempre un informe amb l’evolució del procés i el tractament a seguir. Llegiu-lo bé, revisant el tractament, les recomanacions i la dieta prescrita, així com la data de la següent consulta.

El personal d’infermeria us facilitarà tota la informació relativa a les cures al domicili.

Després de la notificació de l’alta, comuniqueu-ho al personal de planta, que us indicarà com tramitar-la administrativament.