Publicacions i comunicacions científiques

El Servei d’Urologia Bielsa&Lorente presenta periòdicament, en els fòrums nacionals i internacionals més importants, l’activitat assistencial i científica com a mostra de transparència dels resultats i de la qualitat de l’atenció que ofereix als seus pacients.

Els darrers congressos en què s’han presentat resultats han estat els següents:
-XV Congrés nacional de la societat espanyola de cirurgia laparoscòpica i robòtica (SECLA), Tarragona, Espanya.
-47th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS 2017). Florencia, Italia.
-35th World Congress of Endourology (WCE 2017). Vancouver, Canadá.
-LXXXII Congreso Nacional de Urología. Sevilla, España.
-32nd Annual EAU Congress. Londres, Reino Unido.
-20th International Society for Medical Shockwave Treatment (ISMST 2017). San Sebastián, España