Protecció de Dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us INFORMEM que les dades personals recollides en aquesta pàgina web ( nom i correu electrònic) seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat la finalitat del qual és enviar informació i comentaris sobre els serveis proporcionats en aquesta pàgina web previ requeriment seu. També us informem que es guardarà la confidencialitat de les vostres dades i mai seran cedides ni emprades amb altres fins. El destinatari i responsable del fitxer és UroCumir SLP amb N.I.F. B65758591 i inscrita al registre de Societats Professionals del COMB amb el número SP/745. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les dades adreçant-se a la següent adreça: Rambla del Poblenou 135, 3-2 o bé a l’adreça email: info@urologiabielsalorente.com o al telèfon 93 238 16 05

Societat registrada al Registre de Societats del COMB SP/745